ktel-zakynthos.gr - Preloader

Zakynthos-Alykes

Weekdays

07:00 – 10:00 – 12:00 – 15:00

 

 

Sunday

Alykes – Zakynthos

Weekdays

07:40  – 10:40 – 12:40 – 15:40

 

 

Sunday

Ticket price: €2.00

 

Skip to content