ktel-zakynthos.gr - Preloader

Zakynthos-Laganas

Weekdays

07:00 – 08:50   – 09:50 – 10:00 – 10:30 – 12:00 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 18:00 – 20:20

 

Sunday

07:00 – 09:00 – 12:00 – 15:30 – 19:15

 

Laganas-Zante

Weekdays

07:30 – 09:10 – 10:15 – 10:30 – 10:45 – 12:40 – 14:45 – 16:15 – 16:50 – 18:40 – 20:35

Sunday

07:30 – 09:30 – 12:45 – 16:00 – 19:50

Ticket price: €2.00

 

Zakynthos – Agios Sostis

Weekdays

Saturday

Sunday

 

Agios Sostis – Zakynthos

Weekdays

 

Saturday

 

Sunday

 

Ticket price: €2.00

 

 

Skip to content